Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία English version.English version

H ΧΩΡΟΣ Σ.Μ. ΑΕεισάγει και υποστηρίζει αποκλειστικά για την ελληνική αγορά τα συστήματα και τις λύσεις της Γερμανικής εταιρείας DEOS-AG η οποία ιδρύθηκε το 1967 και εδρεύει στην περιοχή Rheine, Γερμανία. Τα υλικά της DEOS-AG κατασκευάζονται 100% στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας, με πλήρεις διαδικασίες ελέγχου και ποιότητας.

Η DEOS AG έχει ιδιαίτερο τμήμα το οποίο παράγει το σύνολο των προγραμμάτων ελέγχου (software). Τα προγράμματα ελέγχου αποτελούν την «καρδιά» κάθε ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου. Όλες οι λύσεις, εφαρμογές, ρουτίνες κλπ. αναπτύσσονται, ελέγχονται & πιστοποιούνται πλήρως πριν τη διανομή στην αγορά και σε πραγματικές εγκαταστάσεις.

Η ΧΩΡΟΣ Σ.Μ. ΑΕ ειδικεύεται σε συστήματα ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων από το 1998. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι η συσσωρευμένη εμπειρία στο χώρο των μελετών εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η συνεργασία με την εταιρεία DEOS μας δίνει τη δυνατότητα να προτείνουμε τη βέλτιστη λύση σε οποιαδήποτε πρόκληση κτιριακού αυτοματισμού, ανεξάρτητα μεγέθους ή/και πολυπλοκότητας.

horos certificate