Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPENenergy OPENenergy για CHP Κατηγορίες Ενεργειακής Απόδοσης DIN EN ISO 50001

Software Διαχείρισης Ενέργειας

Η διαχείριση ενέργειας υπαγορεύεται από τους παρακάτω παράγοντες:

 • Αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.
 • Αυστηρότεροι κανονισμοί.
 • Κλιματική αλλαγή.
 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 41% της συνολικής ενέργειας που παράγεται, καταναλώνεται στον κτιριακό τομέα η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια αποκτά πρωταρχική σημασία. Το διεθνές στάνταρντ DIN EN ISO 50001, το οποίο έχει παγκόσμια εφαρμογή, υποδεικνύει αυτή ακριβώς την σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.

  Πολλά από τόσο τα υπάρχοντα όσο και τα νέα κτίρια πρέπει να αναθεωρήσουν
  την πολιτική ενεργειακής απόδοσης και κατανάλωσης ενέργειας.
  Το διεθνές πρότυπο DIN EN 15232 είναι ένα καλό και γρήγορο εργαλείο αξιολόγησης του κτιριακού αυτοματισμού.
  Τα συστήματα της DEOS ο μηχανικός εφαρμογής μπορεί να δει άμεσα και να αξιολογήσει με ακρίβεια όλες τις ιδιαίτερες λειτουργίες που αναφέρονται στο πρότυπο.

  Υπάρχουν πολλοί λόγοι και πολλά εργαλεία που το energy management software OPENenergy δίνει:
 • Ανάδειξη δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης.
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων.
 • Ελάττωση εκπομπών CO2.
 • Βελτίωση ανταγωνιστικότητας (δραστική μείωση εξόδων!).
 • Πλεονεκτήματα από εφαρμογή προτύπου ISO 50001 (πρώην 16001)