Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPENenergy OPENenergy για CHP Κατηγορίες Ενεργειακής Απόδοσης DIN EN ISO 50001

Software Διαχείρισης Ενέργειας OPENenergy

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να εγκατασταθεί ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας με χρήση του λογισμικού OPENenergy:

 • Για να αποκαλυφθούν «κρυμμένες» δυνατότητες εξοικονόμησης.
 • Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Ελάττωση ενεργειακού κόστους.
 • Ελάττωση των εκπομπών CO2.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
 • Κέρδη από την υιοθέτηση του συστήματος ISO 50001 (πρώην 16001).
 • Τεχνικά στοιχεία:

 • Αυτόνομο λογισμικό ελέγχου κατανάλωσης.
 • Πλήρως παραμετροποιήσιμη δομή (μενου - υπομενού - πλοήγηση)
 • Ξεκάθαρα αποτελέσματα με έτοιμες φόρμες (energy reports).
 • Πλήρης πρόσβαση των μετρητών ενέργειας και παροχών δικτύων (π.χ. Δ.Ε.Η.).
 • Χρέωση ενέργειας διαφορετικών παρόχων / τιμολογίων.
 • Δομή προσανατολισμένη στον χρήστη.

  Τα πλεονεκτήματά σας

 • Αυτόματη και πλήρως παραμετροποιήσιμη διανομή της πληροφορίας της ροής της ενέργειας μέσα στο κτίριο.
 • Πλήρης παρουσίαση αποτελεσμάτων.
 • Η παραμετροποίηση της δομής των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει χωρίς να είναι απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις IT.
 • Εύκολη ενσωμάτωση του OPENenergy σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
 • Ευέλικτο σχήμα κοστολόγησης λογισμικού με βάση τα σημεία ελέγχου (data points).