Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPENenergy OPENenergy για CHP Κατηγορίες Ενεργειακής Απόδοσης DIN EN ISO 50001

Software Διαχείρισης Ενέργειας OPENenergy για CHP
(Combined Heat & Power)

Tο λογισμικό OPENenergy είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο.
Η εφαρμογή CHP-evaluation αναπτύχθηκε με βάση πραγματική ζήτηση σε βιομηχανική εφαρμογή.

Η γραφική αναπαράσταση του κόστους και των τρεχόντων εξόδων του συστήματος CHP είναι εύκολη και πλήρως παραμετροποιήσιμη. Η ανάπτυξη της εφαρμογής έχει γίνει με βάση δύο οπτικές γωνίες:
την οικονομική και την τεχνική πλευρά. Η θεώρηση αυτή εξασφαλίζει την πλήρη εποπτεία χρησιμοποιώντας απλά γραφικά. Για παράδειγμα η απόδοση του συστήματος μπορεί να αποδοθεί με ένα απλό «ταχύμετρο».

Τονίζεται, για ακόμα μία φορά, η πλήρης δυνατότητα παραμετροποίησης.