Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPENenergy OPENenergy για CHP Κατηγορίες Ενεργειακής Απόδοσης DIN EN ISO 50001

Κατηγορίες Ενεργειακής Απόδοσης
DIN15232

Όλα τα νέα κτίρια (και τα υπό ανακατασκευή παλαιότερα) πρέπει να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν ως προς την αποδοτικότητά τους και την ενεργειακή κατανάλωση.
Ο κανονισμός DIN EN15232 είναι ένα πολύ δυνατό & γρήγορο «εργαλείο» για έλεγχο του συστήματος κτιριακού αυτοματισμού.

Σε πρώτο στάδιο, όπως φαίνεται στον πίνακα 1, συλλέγονται όλα τα στοιχεία που αφορούν το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου.
Κατά συνέπεια είναι πολύ εύκολη η κατηγοριοποίηση του κτιρίου με βάση αυτά ακριβώς τα ευρήματα. Υπάρχουν 4 βασικές κατηγορίες:
 • Not energy-efficient (class D)
 • Standard (class C)
 • Energy efficient (class B)
 • Highly energy-efficient (class A)
 • Μέθοδοι υπολογισμού

  Σε συνέχεια της κατηγοριοποίησης, υπάρχουν δύο «στρατηγικές» βελτίωσης της απόδοσης του συστήματος (κτιρίου):
 • Συντελεστές βελτίωσης (βλ. Πίνακα 2) Δείχνει το ποσοστό βελτίωσης λαμβάνοντας υπόψη στρατηγικές ελέγχου. Για παράδειγμα, σε ένα αμφιθέατρο παρουσιάσεων, υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης κατά 50% αν το κτίριο αναβαθμιστεί από το βασικό σε Class A!
 • Αναλυτικός υπολογισμός (έξω από το περιεχόμενο της παρουσίασης).
 • Υλοποίηση του κανονισμού

  Με τους ελεγκτές OPEN μπορούν να ελεγχθούν όλοι οι παράγοντες, ένας - πρός - έναν, που προδιαγράφονται στο DIN EN 15232.
  Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τα σημεία που δείχνονται στην εικόνα 2. Με την υιοθέτηση των απαιτήσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι, συνήθως, υψηλότερη από αυτήν που αναφέρεται στο πρότυπο.

  Συνδυάστε όλα τα πλεονεκτήματα του προτύπου με τα προϊόντα και τις λύσεις της DEOS και επικοινωνήστε με την ΧΩΡΟΣ για επιπλέον πληροφορίες!