Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPENenergy OPENenergy για CHP Κατηγορίες Ενεργειακής Απόδοσης DIN EN ISO 50001

Πρωτόκολλο Ενεργειακής Διαχείρισης
DIN EN ISO 50001

Οι αυξανόμενες τιμές καυσίμου, οι νέοι κτιριακοί κανονισμοί και η προσπάθεια αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής προϋποθέτουν την αποδοτική χρήση των ενεργειακών πόρων.

41% της καταναλισκόμενης ενέργειας αφορά στον κτιριακό τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη την σημασία της ενεργειακής απόδοσης, η οποία λαμβάνει διαρκώς αυξανόμενο ρόλο, το πρότυπο DIN EN ISO 50001 δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2011.
Αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο και έχει σαν στόχο να καθοδηγήσει τις εταιρείες να υιοθετήσουν συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
Προϋποθέτει προγραμματισμό διαδικασιών και αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού.

Παρόμοια με το περιβαλλοντικό ISO 14001, και το πρωτόκολλο ποιότητας 90001, το DIN EN ISO 50001 ακολουθεί το σύστημα προγραμματισμός - δραση - ελεγχος - διορθωση

Απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 50001:
  • Υπευθυνότητα της διοίκησης.
  • Ενεργειακή πολιτική
  • Υλοποίηση και λειτουργία.
  • Ελεγχος καλής λειτουργίας.
  • Επανέλεγχος και διορθωτικές κινήσεις.

    Το σύστημα DEOS και το λογισμικό DEOS OPENenergy βοηθάει στην συλλογή των πληροφοριών, αξιολόγηση αυτών και στον πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεων.