Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPENweb OPENview

Building Management System (BMS)

To Σύστημα Διαχείρισης κτιρίου (Building Management System - BMS) είναι ένα εργαλείο για την διαχείριση της συντήρησης.
Με αυτό λειτουργούν, ελέγχονται, συντηρούνται και βελτιστοποιούνται τα διάφορα υποσυστήματα του κτιρίου.

Το λογισμικό του BMS απλοποιεί τις διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας και αυξάνει την άνεση του κτιρίου.
Οπτικοποιεί τις παραμέτρους που ζητούνται και αυτές που επιτυγχάνονται (π.χ. θερμοκρασία).

Συγκεντρώνονται στοιχεία, οπτικοποιούνται για εύκολη και αποδοτική παρουσίαση. Κάθε αισθητήρας (π.χ. θερμόμετρο), ενεργοποιητής (π.χ. ηλεκτροβάνα), κλπ. συνδέονται σε ένα σύστημα.

Με το σύστημα Building Management Software OPEN web μπορείτε να ελέγξετε όλες τις τεχνικές εγκαταστάσεις του κτιρίου σας, να δημιουργήσετε γραφικά, να βελτιστοποιήσετε τον έλεγχο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
Ο φιλικός προς τον χρήστη ενεργειακός έλεγχος – διαχείριση είναι εφικτός με τον ενσωματωμένο web server OPEN view.