Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPENweb OPENview

OPENweb - The web-based BACnet BMS

Με το λογισμικό OPENweb μπορείτε να έχετε μία πλήρη εικόνα του συνόλου της εγκατάστασης με απλές και καθαρές σελίδες, εύκολα παραμετροποιήσιμες.
Παρέχει την ενσωμάτωση όλων των επιμέρους υποσυστημάτων κάνοντας χρήση όλων των διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (π.χ. BACnet, LON, CANbus, KNX).

To OPENweb είναι ένας web server και εγκαθίσταται σε απλό PC ή σε server, ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης.
Η πρόσβαση και ο γραφικός έλεγχος μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε PC, smartphone, Tablet μέσω wi-fi, LAN, WAN, Cloud.
Η ροή των πληροφοριών μπορεί να γίνει μέσω δικτύου Internet ή Intranet. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τον οποιοδήποτε web browser (π.χ. Internet Explorer, Firefox) είτε τον ενσωματωμένο DEOS web browser, OPENwebControlPanel (ώστε να μην απαιτείται συνεχής αναβάθμιση κλπ.).

Λειτουργίες του OPENweb:
 • Γραφική ένδειξη κάθε παραμέτρου της εγκατάστασης.
 • Κινούμενα γραφικά (animation) των γραφικών αντικειμένων.
 • Πληθώρα υποστηριζόμενων format γραφικών.

  Ημερολόγιο (Log book):
 • Διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας και εισόδου για διαφορετικούς χρήστες.
 • Εξειδίκευση αντικειμένων και δεδομένων που ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση.
 • Είσοδος και καταγραφή των ενεργειών ανά χρήστη.
 • Καταγραφή των αλλαγών ανά χρήστη.
 • Οπτικοποίηση τάσεων (trends).
 • Οπτικοποίηση και καταγραφή των δεδομένων (π.χ. θερμοκρασίες).
 • Απεριόριστη οπτικοποίηση δεδομένων ανά διάγραμμα.
 • Αυτόματη προσαρμογή κλίμακας.
 • Λειτουργία ζουμ, εκτύπωση, εξαγωγή σε αρχείο CSV

  Κέντρο καταγραφής συμβάντων (events).
  Πάνω στην βάση του OPENweb μπορεί να συνδεθεί το πρόσθετο (expansion module) Event Control Center (ECC).
  Είναι το κεντρικό λογισμικό για την διαχείριση και οπτικοποίηση των alarm και των μηνυμάτων.
  Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο ως προς τις ενδείξεις, την οργάνωση, τον τρόπο διαχείρισης κλπ., την αρχειοθέτηση, την ανεύρεση πληροφοριών.