Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPENweb OPENview

OPENview - The web-based BACnet BMS

To λογισμικό OPEN EMS διαθέτει ενσωματωμένο τον web server OPENview.

Η πρόσβαση και ο γραφικός έλεγχος μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε PC, smartphone, Tablet μέσω wi-fi, LAN, WAN, Cloud.
Η ροή των πληροφοριών μπορεί να γίνει μέσω δικτύου Internet ή Intranet.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τον οποιοδήποτε web browser (π.χ. Internet Explorer, Firefox) είτε τον ενσωματωμένο DEOS web browser, OPENwebControlPanel (ώστε να μην απαιτείται συνεχής αναβάθμιση κλπ.).

Λειτουργίες του OPENview:
  • Γραφική ένδειξη κάθε παραμέτρου της εγκατάστασης.
  • Κινούμενα γραφικά (animation) των γραφικών αντικειμένων.
  • Πληθώρα υποστηριζόμενων format γραφικών.