Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPEN EMS
System
OPEN balance DALI Light Management OPENapp Standard
controller
Single room controller IO Modules

Διάταξη του OPEN Automation System

Με την χρήση του OPEN EMS (Energy Management Station) μπορείτε να υλοποιήσετε το οποιοδήποτε μικρό, μεσαίο, μεγάλο, τεράστιο έργο με απεριόριστο αριθμό σημείων ελέγχου (data points).

Οι πλήρως ψηφιακοί (DDC) controllers εγκαθίστανται σε κτίρια ανεξαρτήτου τύπου & μεγέθους, όπου ελέγχουν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού.

Επιπλέον λειτουργίες αποτελούν ο έλεγχος φωτισμού, σκίασης, πισίνας, κέντρων CHP, βιομάζας και αντλιών θερμότητας.

Ο κάθε ελεγκτής (DDC controller) είναι συμβατός με όλους τους άλλους, εναλλάξιμος και επεκτάσιμος. Όλοι οι ελεγκτές ελέγχονται και προγραμματίζονται με το ίδιο λογισμικό.