Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPEN EMS
System
OPENbalance DALI Light Management OPENapp Standard
controller
Single room controller IO Modules

OPENbalance

Έξυπνο, αποτελεσματικό, εντυπωσιακό.
Το κέντρο ελέγχου των καταναλώσεων του κτιρίου σας.

OPENbalance: Έξυπνο.

To έξυπνο, καινοτόμο σύστημα ελέγχου των συστημάτων εξαερισμού του κτιρίου ελέγχει διαρκώς όλες τις παραμέτρους λειτουργίας τόσο στους αεραγωγούς όσο και στους εξυπηρετούμενους χώρους. Το OPENbalance διαρκώς συγκρίνει αυτές τις τιμές με τις τιμές αναφοράς για κάθε χώρο (π.χ. δωμάτιο, αίθουσα συγκέντρωσης), υπολογίζοντας διαρκώς την βέλτιστη τιμή ελέγχου για κάθε ντάμπερ, ηλεκτροβάνα κλπ.
Η θερμοκρασία, υγρασία και παροχή φρέσκου αέρα ελέγχονται ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη, δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο σημείο λειτουργίας για το σύνολο της εγκατάστασης κλιματισμού – αερισμού.