Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPEN EMS
System
OPEN balance DALI Light Management OPENapp Standard
controller
Single room controller IO Modules

DALI Light Management

Διαισθητικό, λειτουργικό, έξυπνο.

H DEOS AG έχει αναπτύξει ένα μοναδικό λειτουργικό σύστημα, βασισμένο στην υπολογιστική ισχύ των ελεγκτών ως απάντηση για τον πλήρη έλεγχο του φωτισμού.

Το κέντρο ελέγχου των καταναλώσεων του κτιρίου σας.

Οι ελεγκτές OPEN 810 EMS + DALI & OPEN 710 EMS + DALI, η εφαρμογή OPENapp DALI συνδυάζει την λειτουργικότητα του πρωτοκόλλου με την ισχύ των ελεγκτών.
Τα παραπάνω καθιστούν το OPENapp DALI μία ιδανική λύση για μικρές – μεσαίες εφαρμογές φωτισμού.

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής κατά την σχεδίαση, υλοποίηση & λειτουργία έχουν ως εξής:
  • Υψηλή ευελιξία.
  • Πλήρως γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού και κεντρικές λειτουργίες μέσω web server.
  • Ενσωματωμένος web server για απομακρυσμένη λειτουργία.
  • Σύντομος χρόνος προγραμματισμού.
  • Οι παράμετροι προγραμματισμού αποθηκεύονται σε ιδιαίτερο φάκελο.
  • Πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας πρόσβασης.