Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPEN EMS
System
OPEN balance DALI Light Management OPENapp Standard
controller
Single room controller IO Modules

OPENapp Standard Controller


Προσιτό, οικονομικό, επαναστατικό.
H εφαρμογή OPENapp έχει αναπτυχθεί ειδικά για μικρές – μεσαίες εγκαταστάσεις.
Βασικά στοιχεία:
 • Επιλογή έτοιμων «ρουτίνων» από μία μεγάλη βιβλιοθήκη έτοιμων εφαρμογών.
 • Καθαρά γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού.
 • Πλήρης δυνατότητα παραμετροποίησης.
 • Ελάχιστος χρόνος συνολικού προγραμματισμού.
 • Έχει αναπτυχθεί σε δύο βασικές «οικογένειες» εφαρμογών

  OPENapp HVAC

  Κατάλληλο για λεβητοστάσια, θερμικές αποθήκες, συνδυασμένες πηγές ενέργειας, ζ.ν.χ. κλπ.

  OPENapp HVAC Package Units

  Επιπλέον λειτουργικότητα σε Κ.Κ.Μ., ανεμιστήρες νωπού αέρα, εξαερισμούς κλπ.