Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPEN EMS
System
OPEN balance DALI Light Management OPENapp Standard
controller
Single room controller IO Modules

Single Room Controller

Single Room Controller με BACnet MS/TP.

O «ελεγκτής δωματίου» έχει σχεδιαστεί σαν πλήρης ελεγκτής BACnet. Είναι πλήρως προγραμματιζόμενος και υποστηρίζει το διεθνές πρότυπο BACnet σύμφωνα με το ANSI/ASHRAE Standard.

Επιπρόσθετα συνδέεται πλήρως με δίκτυο ΚΝΧ για προσθήκη π.χ. διακοπτών, θερμοστατών κλπ.
Ο OPEN SRU διαθέτει:

  • 8 universal inputs.
  • 4 universal outputs
  • 2 digital outputs
  • 2 digital outputs – high current.

    Στις εισόδους, οποιοδήποτε θερμοστοιχείο μπορεί να συνδεθεί, όπως, π.χ.: 10mV/K, Pt1000, Ni1000 DIN, Ni1000, TK5000.
    Τυπικές εφαρμογές: ελεγκτές FCU, ελεγκτές δωματίου, ελεγκτές τύπου cascade, stand-alone ελεγκτές.