Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
OPEN EMS
System
OPEN balance DALI Light Management OPENapp Standard
controller
Single room controller IO Modules

IO Modules

To κάθε σύστημα BMS μπορεί να επεκταθεί με την χρήση των μονάδων Input / Output (IO).

Οι μονάδες αυτές συνδέονται με τον (ή τους) controller μέσω δικτύου CANbus (International Standard ISO 11898).
Υπάρχει η κατάλληλη μονάδα για το είδος της διασύνδεσης που απαιτείται (αριθμός & τύπος εισόδων / εξόδων, δυνατότητα τοπικού ελέγχου ή όχι, κλπ.)

Ακολουθεί παράθεση των διαφορετικών μονάδων!

Digital in- and output modules:
 • Digital input module DI16
 • Digital in- and output module DI8DO8T
 • Digital output module DO8T
 • Digital output module DO8TH
 • Digital output module DO8R
 • Digital output module DO8RH

  Analog in- and output modules:
 • Analog input module AI8
 • Analog in- and output module AI8AO4
 • Analog in- and output module AI8AO4H
 • Analog output module AO4
 • Analog output module AO4H

  Additional modules:
 • PKM module