Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
FUP XL MacLib

Προγραμματισμός – Θέση σε λειτουργία (Commissioning).

Το μεγάλο πλεονέκτημα της DEOS είναι ο εύκολος και απόλυτος τρόπος προγραμματισμού.
Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί δύο μεγάλες «βάσεις»:

α. Πρόγραμμα προγραμματισμός – software: FUP XL.

Θα εντυπωσιαστείτε από την ευκολία σύνθεσης ενός συστήματος. Το σύνολο των εντολών είναι γραφικός (δεν υπάρχει «γλώσσα» προγραμματισμού), τύπου “drag and drop”.
Δεν υπάρχει απαίτηση για χρήση κάποιου εξειδικευμένου προγράμματος ή γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

β. Παρά το γεγονός ότι το software FUP XL είναι ένα παντοδύναμο εργαλείο προγραμματισμού και ανάπτυξης, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε έργο (ανεξάρτητα μεγέθους) πρέπει να ξεκινάει από «λευκό χαρτί». Η DEOS έχει μία υπερ-εικοσαετία εμπειρία σε εξειδικευμένα έργα BMS. Με βάση αυτή την εμπειρία έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερα εκτεταμένη ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ «ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – MODULES», την Macro library (MacLib). Τα τμήματα αυτά είναι πλήρως προγραμματιζόμενα, συνδεόμενα κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.