Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
FUP XL MacLib

Προγραμματιστικό εργαλείο FUP XL
για εύκολο, γραφικό προγραμματισμό

Θα εκπλαγείτε από την απλότητα του λογισμικού.
Δεν απαιτείται ιδιαίτερη γνώση προγραμματισμού. Χάρις στο πλήρως γραφικό περιβάλλον η ανάπτυξη προγράμματος & θέση σε λειτουργία των OPEN EMS controllers είναι εύκολη ευθύς εξαρχής.

Άμεση εξοικονόμηση χρόνου – πόρων.

Το ίδιο το πρόγραμμα παρέχει έναν πλήρη έλεγχο όλων των συσκευών μέσω της εφαρμογής OPENweb.
Αναζητάτε μείωση κόστους και βελτιστοποίηση της εγκατάστασης;
Με το FUP XL αναπτύσσετε και διαχειρίζεστε σχηματικά διαγράμματα των εγκαταστάσεων, οπτικοποίηση και έλεγχο σημείων, διαγράμματα ροής παραγωγής, σημεία διεπαφής με τον χρήστη, διαχείριση δεδομένων (π.χ. καταγραφή ηλ. Καταναλώσεων) κ.α. καθώς και περιγραφή και ανάλυση της διεργασίας (manual).
H αναπαράσταση – δοκιμή (simulation) είναι ενσωματωμένη στο σύνολο της εφαρμογής.

Τεχνικά σημεία.
  • Πλήρως γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού της εγκατάστασης.
  • Πλήρως γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού της οπτικοποίησης.
  • Πλήρης βιβλιοθήκη για έλεγχο θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, μετρήσεων με πλήρη δυνατότητα παραμετροποίησης, διασύνδεσης, αλλαγής, χρήσης τμήματος κλπ.
  • Δυνατότητα διατήρησης συγκεκριμένης εφαρμογής για μελλοντική χρήση (save as…).
  • Ενσωματωμένος editor για ανάπτυξη οποιασδήποτε εφαρμογής.
  • Ενσωματωμένος compiler για το σύνολο των ελεγκτών OPEN EMS.