Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία
FUP XL MacLib

Η βάση δεδομένων Macro Library
(MacLib)

Η βάση έτοιμων προγραμμάτων προέρχονται από την υπερ-εικοσαετή εμπειρία της DEOS σε εφαρμογές συστημάτων BMS.
Απευθύνεται σε όλα τα είδη εφαρμογών θέρμανσης / κλιματισμού / εξαερισμού / ψύξης / ηλιακής θέρμανσης.
Συνδυάζει τόσο την πληθώρα έτοιμων, δοκιμασμένων εφαρμογών όσο και την ευελιξία πλήρους παραμετροποίησης της οποιασδήποτε λύσης.

Η MacLib είναι πλήρως ενσωματωμένη στο software προγραμματισμού FUP XL. Δυναμικά γραφικά αναπτύσσονται αυτόματα με βάση την εφαρμογή. Αυτό εξοικονομεί καθαρό χρόνο προγραμματισμού και βελτιώνει την ποιότητα.

Τεχνικά σημεία.
  • Ανάπτυξη προγράμματος και οπτικοποίησης σε ένα βήμα.
  • Μείωση χρόνου προγραμματισμού – αναβάθμιση ποιότητας.
  • Βιβλιοθήκη εμπλουτισμένη με πάνω από 800 έτοιμες, δοκιμασμένες εφαρμογές.
  • Πλήρως δυναμικός και γραφικός τρόπος οπτικοποίησης όλων των ρουτίνων.
  • Ενσωματωμένη, on-line, πλήρης περιγραφή του κάθε macro.
  • Εύκολη σύνδεση ξεχωριστών macro, ενσωμάτωση στο έργο.
  • Πλήρης διαχείρισης macro – ακόμα και πλήρων εγκαταστάσεων: save as, copy κλπ.
  • Εύκολη εισαγωγή παραμέτρων, set points κλπ.