Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία

Έργα εταιρείας με DEOS

Commissioning BMS σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Κουβαρά Αττικής
2018
Commissioning BMS σε βρεφονηπιακό σταθμό.
Commissioning BMS σε κλειστό γυμναστήριο
2017
Commissioning BMS σε κλειστό γυμναστήριο
ΔΠΘ
2017
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Προπονητικό Κέντρο
2017
Προπονητικό κέντρο ποδοσφαιρικού ομίλου, Θεσσαλονίκη
ΚΑΕ
2016
Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών, Ελευσίνα
Δημαρχείο Καβάλας
2016
Δημαρχείο Καβάλας
Τ.Ε.Ι. Κοζάνης
2015
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη