Χώρος Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί Α.Ε.
Διαχείριση
ενέργειας
Building
Management System
Στοιχεία
Συστήματος
Διαχείριση Έργου
Commissioning
Έργα Επικοινωνία

Χάρτης Ιστοχώρου

Κεντρική σελίδα Κεντρική σελίδα ιστοχώρου
Διαχείριση ενέργειας Software Διαχείρισης Ενέργειας
OPENenergySoftware Διαχείρισης Ενέργειας OPENenergy
OPENenergy για CHPSoftware Διαχείρισης Ενέργειας OPENenergy για CHP
Κατηγορίες Ενεργειακής ΑπόδοσηςΚατηγορίες Ενεργειακής Απόδοσης Energy Efficiency Classes DIN15232
DIN EN ISO 50001DIN EN ISO 50001 Πρωτόκολλο ενεργειακής διαχείρισης
Building Management System Building Management System (BMS)
OPENwebOPENweb – the web-based BACnet BMS
OPENviewOPENview – the web-based BACnet BMS
Στοιχεία Συστήματος Διάταξη του OPEN Automation System
OPEN EMS SystemOPENview – the web-based BACnet BMS
OPEN balanceOPENbalance
DALI Light ManagementDALI Light Managament
OPENapp Standard ControllerOPENapp Standard Controller
Single Room ControllerSingle Room Controller
ΙΟ ModulesΙΟ Modules
Διαχείριση Έργου Commissioning Προγραμματισμός – Θέση σε λειτουργία (Commissioning)
FUP XLTo προγραμματιστικό εργαλείο FUP XL – για εύκολο, γραφικό προγραμματισμό
MacLibΗ βάση δεδομένων Macro Library (MacLib)
Έργα με DEOS Έργα
2017Δημοκρίτειο Πανεπιστήμειο Θράκης
2017Προπονητικό Κέντρο Ποδοσφαιρικού Ομίλου, Θεσσαλονίκη
2016Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών, Ελευσίνα
2016Δημαρχείο Καβάλας
2015Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη
Επικοινωνία Επικοινωνήστε μαζί μας